Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag