Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Boverkets föreskrifter om upphävande av Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (2007:659) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404