Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om upphävande av lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län