Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)