Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i väglagen (1971:948)