Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård