Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)