Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang