Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang