Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)