Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område