Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område