Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område