Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område