Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område