Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område