Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område