Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen