Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)