Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)