Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i prokuralagen (1974:158)