Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)