Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel