Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2019