Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om balanstal för år 2019