Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2019