Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2019