Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019