Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2019