Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2019