Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet