Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument