Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan