Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)