Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)