Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)