Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om upphävande av föreskrift (2002:3) om garantiavgift enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder