Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om upphävande av förordningen (2012:824) om stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder