Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om upphävande av förordningen (2012:545) om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen