Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om upphävande av förordningen (1983:687) om återbetalning av lån för anskaffning av studentkårlokaler m.m.