Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om upphävande av kungörelsen (1967:558) om tillämpning av svensk standard inom viss byggnadsverksamhet