Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)