Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.