Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Regeringens beslut om fastställelse av ändring i stadgarna för Sveriges advokatsamfund