Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2018:1479) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister