Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige