Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton