Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället