Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse