Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2018:395) om ändring i förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket